دانلود 5 - ایران
 • CPanel کنترل پنل
 • HP 15k sas هارد
 • 5 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک
 • 10 گیگابیت بر ثانیه پهنای باند
 • دارد قابلیت نصب CMS
 • آپاچی وب سرور
 • ایران محل سرور
 • 20 عدد اکانت اف تی پی
 • 1 عدد اکانت ایمیل
 • 5 عدد تعداد دیتابیس
 • 5 عدد تعداد ساب دامنه
 • 5 عدد تعداد پارک دامنه
دانلود 10 - ایران
 • CPanel کنترل پنل
 • HP 15k sas هارد
 • 10 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک
 • 10 گیگابیت بر ثانیه پهنای باند
 • دارد قابلیت نصب CMS
 • آپاچی وب سرور
 • ایران محل سرور
 • 20 عدد اکانت اف تی پی
 • 1 عدد اکانت ایمیل
 • 5 عدد تعداد دیتابیس
 • 5 عدد تعداد ساب دامنه
 • 5 عدد تعداد پارک دامنه
دانلود 20 - ایران
 • CPanel کنترل پنل
 • HP 15k sas هارد
 • 20 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک
 • 10 گیگابیت بر ثانیه پهنای باند
 • دارد قابلیت نصب CMS
 • آپاچی وب سرور
 • ایران محل سرور
 • 20 عدد اکانت اف تی پی
 • 1 عدد اکانت ایمیل
 • 5 عدد تعداد دیتابیس
 • 5 عدد تعداد ساب دامنه
 • 5 عدد تعداد پارک دامنه
دانلود 50 - ایران
 • CPanel کنترل پنل
 • HP 15k sas هارد
 • 50 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک
 • 10 گیگابیت بر ثانیه پهنای باند
 • دارد قابلیت نصب CMS
 • آپاچی وب سرور
 • ایران محل سرور
 • 20 عدد اکانت اف تی پی
 • 1 عدد اکانت ایمیل
 • 5 عدد تعداد دیتابیس
 • 5 عدد تعداد ساب دامنه
 • 5 عدد تعداد پارک دامنه