راکت 2 - ایران
 • CPanel کنترل پنل
 • نسل جدید NVMe هارد
 • RAID10 پایداری داده با
 • 2 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک
 • 10 گیگابیت بر ثانیه پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • ایران محل سرور
 • نامحدود اکانت ftp
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد ساب دامنه
 • نامحدود تعداد پارک دامنه
 • دارد اس اس ال رایگان
 • بله دامنه ir رایگان
 • بله بکاپ خودکار
 • بله ادغام هوشمند با وردپرس
 • بله لایه امنیتی مخصوص وردپرس
راکت 5 - ایران
 • CPanel کنترل پنل
 • نسل جدید NVMe هارد
 • RAID10 پایداری داده با
 • 5 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک
 • 10 گیگابیت بر ثانیه پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • ایران محل سرور
 • نامحدود اکانت ftp
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد ساب دامنه
 • نامحدود تعداد پارک دامنه
 • دارد اس اس ال رایگان
 • بله دامنه ir رایگان
 • بله بکاپ خودکار
 • بله ادغام هوشمند با وردپرس
 • بله لایه امنیتی مخصوص وردپرس
راکت 10 - ایران
 • CPanel کنترل پنل
 • نسل جدید NVMe هارد
 • RAID10 پایداری داده با
 • 10 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک
 • 10 گیگابیت بر ثانیه پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • ایران محل سرور
 • نامحدود اکانت ftp
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد ساب دامنه
 • نامحدود تعداد پارک دامنه
 • دارد اس اس ال رایگان
 • بله دامنه ir رایگان
 • بله بکاپ خودکار
 • بله ادغام هوشمند با وردپرس
 • بله لایه امنیتی مخصوص وردپرس
راکت 20
 • CPanel کنترل پنل
 • نسل جدید NVMe هارد
 • RAID10 پایداری داده با
 • 20 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدود ترافیک
 • 10 گیگابیت بر ثانیه پهنای باند
 • لایت اسپید وب سرور
 • ایران محل سرور
 • نامحدود اکانت ftp
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد ساب دامنه
 • نامحدود تعداد پارک دامنه
 • دارد اس اس ال رایگان
 • بله دامنه ir رایگان
 • بله بکاپ خودکار
 • بله ادغام هوشمند با وردپرس
 • بله لایه امنیتی مخصوص وردپرس