هاست لینوکس پایه ایران 256
 • CPanel کنترل پنل
 • 256 مگابایت فضای میزبانی
 • ماهانه 20 گیگ ترافیک اختصاصی
 • لایت اسپید وب سرور
 • ایران محل سرور
 • SAS نوع هارد
 • دو عدد اکانت ftp
 • دو عدد اکانت ایمیل
 • دو عدد تعداد دیتابیس
 • پنج عدد تعداد ساب دامنه
 • بله گواهی SSL رایگان
 • بله بکاپ خودکار
هاست لینوکس پایه ایران 512
 • CPanel کنترل پنل
 • 512 مگابایت فضای میزبانی
 • ماهانه 20 گیگ ترافیک اختصاصی
 • لایت اسپید وب سرور
 • ایران محل سرور
 • SAS نوع هارد
 • دو عدد اکانت ftp
 • دو عدد اکانت ایمیل
 • پنج عدد تعداد دیتابیس
 • پنج عدد تعداد ساب دامنه
 • بله گواهی SSL رایگان
 • بله بکاپ خودکار
هاست لینوکس پایه ایران 1024
 • CPanel کنترل پنل
 • 1024 مگابایت فضای میزبانی
 • ماهانه 35 گیگ ترافیک اختصاصی
 • لایت اسپید وب سرور
 • ایران محل سرور
 • SAS نوع هارد
 • پنج عدد اکانت ftp
 • پنج عدد اکانت ایمیل
 • ده عدد تعداد دیتابیس
 • ده عدد تعداد ساب دامنه
 • بله گواهی SSL رایگان
 • بله بکاپ خودکار
هاست لینوکس پایه ایران 2048
 • CPanel کنترل پنل
 • 2048 مگابایت فضای میزبانی
 • ماهانه 60 گیگ ترافیک اختصاصی
 • لایت اسپید وب سرور
 • ایران محل سرور
 • SAS نوع هارد
 • پنج عدد اکانت ftp
 • پنج عدد اکانت ایمیل
 • ده عدد تعداد دیتابیس
 • ده عدد تعداد ساب دامنه
 • بله گواهی SSL رایگان
 • بله بکاپ خودکار